Om

På Kvarnens fritids går barn från klasserna 2B och 3B.
Vi är säkra på att aktiva barn är harmoniska barn. Harmoniska barn finner sig själva i samspel och lek med andra barn i olika åldrar. Därför vill vi på Kvarnen satsa mycket på både frivilliga och gemensamma aktiviteter.

Vi tror på ett fritidshem som kan koppla ihop skola med fritidsverksamhet. Det estetiska och praktiska blandas med matematik, språk och andra teoretiska ämnen i vår vardag. Pedagogiska situationer uppstår även på fritids och vi, som personalgrupp, strävar efter att vara närvarande då mötet mellan skola och fritid sker och ser att samtalen mellan barnen och mellan barn och vuxna är viktiga.

De korta stunderna för samtal mellan personal, förälder och barn, vid hämtning och lämning, är viktiga och givande. Dessa samtal sker ofta i kapprummet, inne på fritids eller ute, där det passar för stunden.

Vi vill att du kommer med feedback, tankar och synpunkter på ditt barns fritidsverksamhet. Det är viktigt att du får möjlighet att påverka.

Inga kommentarer: