tisdag 21 oktober 2014

Blogg vecka: 43


Hej!

Vi fortsätter med våra gemensamma aktiviteter tisdagar-torsdagar mellan kl. 15.00-16.00.

måndag: Bild
tisdag-torsdag: Idrottssalen:
-tisdag: pojkar
-onsdag: flickor och pojkar
-torsdag: flickor
Bollburken i skogen
Bibliotek, tyst läsning
Pass  (här har eleverna valt fri utelek)
Önskefredag: “Fritidsjippo” (en gemensam dag tillsammans med övriga
fritidsadelningarna) Kl. 15.00-16.15. Vi  hoppas på att kunna fort-
sätta med “Fritidsjippo dagen” sista fredagen i  månaden. Vi kommer att erbjuda följande: Boule, klädstafett, basket, tips-runda och
rituppgift. Eftersom det är FN-dagen kommer vi att ha tipsrundan och rit-
uppgiften i det temat.

Wii (16.00-16.40) -tisdag 2:or
-torsdag 3:or

OBS! Under veckan kommer de barn som  har anmält att de ska vara på
fritids under höstlovsveckan få hem veckoplanering.


Vi önskar Era alla en trevlig vecka!
Hälsningar,

Abdi, Behnam och Birgitta

Inga kommentarer: