måndag 9 juni 2014

Kvarnens planering vecka: 24

Hej!

Under vecka 24 kommer vi inte att ha några gemensamma aktiviteter. Det beror främst på att skoldagarna är fulla med olika aktiviteter.
tisdag:   Wii för 2:or
torsdag: Wii för 3:or
Önskefredag: Bingo
OBS! (påminnelse)
Till elever och föräldrar i år: 2 och 3! Inför sommarlovet vill vi att allt som ert barn har på sin plats i kapprummet (och inte används) tas hem senast torsdag den 12/6. Hjälp ert barn med att skicka med en påse eller väska att bära i. Under sommaren måste vi göra rent och planera för våra nya elever. Vi kommer annars att samla ihop allt som inte har tagits hem i plastsäckar som vi sedan skickar till behövande barn.

Information om aktiviteter under sommaren lämnas ut på skolavslutningen.

Till våra elever i år 3 vill vi önska lycka till. Vi kommer sakna Er alla!

Vi vill passa på att tacka för det här läsåret och önska alla en härlig sommar!
hälsningar,

Abdi, Behnam, Birgitta och Khoshnaw

Inga kommentarer: